develop free website

İşbu Gizlilik Politikası, Abson bağlı şirketleri ve şubeleriyle birlikte (bundan sonra “Abson” olarak geçecektir), Abson’un kontrolünde olup işbu Gizlilik Politikası’na bağlantısı olan web sitelerinde (hepsi birden “Abson Web Siteleri” olarak geçecektir) tarafımıza ilettiğiniz Kişisel bilgileri nasıl kullanıp yönettiğini açıklamaktadır.

Gizlilik Politikası, özellikle aksinin belirtildiği durumlar hariç olmak üzere, elektronik yolların haricinde derlenen Kişisel bilgiler, bu Gizlilik Politikasına bağlantısı olmayan Abson web siteleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden şahıslar veya Abson Web Sitelerinin bağlantı verdiği üçüncü şahıslara ait web siteleri için geçerli olmayacaktır. Abson Web Sitelerini kullanımınız esnasında işbu Gizlilik Politikasına ve Çevrimiçi Kullanım şartlarına uymakla yükümlüsünüz.

Abson Web Sitelerini kullanmadan veya bize Kişisel bilgilerinizi iletmeden önce mevcut Gizlilik Politikası’nı okumanızı rica ediyoruz.

GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA KULLANILAN HALİYLE “KİŞİSEL BİLGİLER” NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

“Kişisel bilgiler”, Abson Web Sitelerine sunulan ve/ veya Web Siteleri tarafından derlenen, sizin tanınmanızı sağlayan kimlik bilgilerinizi ifade eder. Örnek vermek gerekirse, adınız ve soyadınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel bilgileriniz arasındadır.

ABSON, BİLGİLERİ ELEKTRONİK YOLLARLA NASIL TOPLAMAKTADIR?
Abson, bilgileri iki şekilde toplamaktadır:

SİZİN VERDİĞİNİZ KİŞİSEL BİLGİLER:

Abson Web sitelerindeki veri sahalarına girdiğiniz kişisel bilgileriniz Abson tarafından derlenmektedir. Örnek vermek gerekirse, çeşitli konularda bilgi edinebilmek, Abson programlarına kaydolmak, Abson müşteri hizmetleri birimi ile irtibata geçebilmek veya Abson’un anketlerine katılıp cevap vermek için adınızı ve soyadınızı, posta adresinizi, e-posta adresinizi ve/ veya diğer bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Gizliliğinizi korumak bakımından, sizden özellikle istenmeyen bilgilerin hiçbirisini Abson’a vermemelisiniz.
Diğer hizmet sağlayıcıları tarafından muhafaza edilen bazı kişisel bilgilere erişmek için izin verebilirsiniz. Örneğin, Facebook veya Google hesabınızı Abson'a bağlayabilir ve bu hesaplardaki (arkadaşlarınız veya bağlantılarınız gibi) bilgilere erişmemize olanak tanıyabilirsiniz. Bu hizmetlerden edindiğimiz bilgiler genellikle ayarlarınıza veya ilgili tedarikçinin gizlilik politikalarına bağlıdır, bu nedenle, bize erişim vermeden önce lütfen bu koşulları kontrol ediniz. Bu sosyal medya hizmet sağlayıcılarının herhangi bir eyleminden veya ihmalinden sorumlu olmadığımızı kabul ediyorsunuz. Bu bilgilere erişmek için bize izin verirseniz, bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar için kullanacağız.

OTOMATİK OLARAK DERLENEN TEŞHİS EDEBİLİRLİK NİTELİĞİNE SAHİP OLMAYAN BİLGİLERİN PASİF YOLLARDAN DERLENMESİ

Abson Web Siteleri, aktif şekilde bilgi sunumunda bulunmasanız bile Sitelere yapmış olduğunuz ziyaretler hakkında bilgiler derleyebilir. Otomatik olarak derlenen teşhis edebilirlik niteliğine sahip olmayan bilgiler, cookies (kurabiyeler) ve web beacons (web uyarıcısı) adı verilen çeşitli teknolojiler ile derlenebilir. Cookies, web sitesinden bilgisayarınızın sabit diskine aktarılan küçük çaplı metin dosyalarıdır. Web beacons’lar ise (GIF dosyaları, pikseller veya Internet tag’leri) Abson’un, Internet tarayıcınızdaki başka eşi olmayan cookie’yi tanımasına yardımcı olur. Internet tarayıcınız, ziyaret etmiş olduğunuz web sitesinin URL’sini ve bilgisayarınızın kullanmakta olduğu tarayıcı versiyonu gibi otomatik olarak derlenen teşhis edebilirlik niteliğine sahip olmayan bilgilerin bazılarını ziyaretinizin hemen ardından kendiliğinden Abson Web Sitelerine iletir. Pasif bilgi toplama teknolojileri sayesinde, Abson daha iyi hizmet vererek, Abson Web Sitelerini müşteri tercihlerine göre düzenleyerek, istatistiksel bilgileri derleyerek, trendleri analiz ederek ve Siteleri diğer açılardan yönetip daha da iyi hale getirerek Siteleri kullanmanızı kolaylaştırır. Pasif bilgi toplama teknolojilerinin kullanımı olmaksızın Abson Web Sitelerinin belirli bir takım özellikleri çalışmayabilir. Bu teknolojiler tarafından derlenen bilgiler, ek kimlik bilgileri olmaksızın kimliğinizin kullanılamaz ve Abson, ek kişisel bilgiler ile söz konusu izleme teknolojilerinin kullanılmasıyla derlenen bilgileri bir araya getirmez ve böylece ilişkilendirmez. İzleme teknolojisinin sınırlandırılması veya devre dışı bırakılmasıyla ilgili olarak, lütfen ilerideki “Abson’un hakkımdaki Kişisel bilgileri derleyip kullanması konusunda ne gibi seçeneklere sahibim?” bölümüne bakın.

ABSON, HANGİ DURUMLARDA VE NE GİBİ AMAÇLARLA KİŞİSEL BİLGİLERİ DERLEYİP KULLANABİLİR?

Abson, Abson Web Siteleri aracılığıyla ileteceğiniz Kişisel bilgileri, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak amacıyla değerlendirmektedir. Abson Web Sitesindeki bir form veya veri sahasına Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra, Abson, Site’nin “Kişisel tercihlerinizi”, örneğin en sık ziyaret ettiğiniz bölümleri ve belirlerseniz kullanıcı kimliğinizi “hatırlamasına” imkan veren birtakım belirli tanıma teknolojileri kullanmaktadır. Kişisel bilgilerinizi, onay vermeniz şartıyla, yerel hukuk kurallarına uygun olarak sadece ticari amaçlarla, örneğin Abson ürünleri veya hizmetlerini size bildirmek, ürünlerimiz hakkındaki anketlere katılmaya davet etmek veya özel promosyonlardan sizi haberdar etmek amacıyla kullanılacaktır.

ABSON KİŞİSEL BİLGİLERİ BİRLEŞTİRİYOR MU?

Abson, Web Sitelerini kullanan müşterilerin kişisel bilgilerini bir araya getirebilir; dahası Abson Web Siteleri ile Abson ürünlerinin tasarımının çok daha iyi olmasını sağlamak, araştırma faaliyetlerimizi genişletmek ve diğer türlü ticari fonksiyonları kolaylaştırmakta yardımcı olması bakımından bilgileri, teşhis niteliğine sahip olmayan bir formatta (toplu/ anonim veriler halinde) birleştirebiliriz.

“ABSON’UN HAKKIMDAKİ KİŞİSEL BİLGİLERİ DERLEYİP KULLANMASI KONUSUNDA NE GİBİ SEÇENEKLERE SAHİBİM?”

Abson Web Sitelerinde yer alan formlara veya veri sahalarına kişisel bilgilerinizi girmeyerek Abson’un hakkınızda derlediği Kişisel bilgilerin miktarını ve türünü daima sınırlandırma hakkına sahipsiniz. Elektronik yollarla sunulan hizmetlerimizin bazıları, sadece gerekli Kişisel bilgilerinizi bize iletmeniz karşılığında kullanımınıza sunulmaktadır. Abson Web Sitelerinin diğer bölümlerinde, ilgi alanınıza girebilecek teklifler, promosyonlar ve ek hizmetler için kontakt listesine kaydolmak isteyip istemediğinize dair sorular sorulabilir.
Abson Web Sitelerinin, ilerideki ziyaretlerinizde, cookies gibi izleme teknolojilerini kullanmasını, kullanıcı kimliğinizi veya posta adresinizi hatırlamasını istemediğinizi belirtmek için bunlarla ilgili tercih sorularını veya kutularını da kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, sizi tanımaya yönelik olmayan bilgileri toplamak amacıyla izleme teknolojilerini kullanan Abson Web Sitelerinde genellikle size bu teknolojilerin kullanılmamasını tercih edeceğiniz seçenekler sunulmaz. Kimi Internet tarayıcıları, sizin tanınmanızda kullanılmayacak izleme teknolojilerini sınırlamanıza veya devre dışı bırakmanıza imkan tanıyabilir.

HAKKIMDAKİ KİŞİSEL BİLGİLERİME KİMLER ERİŞEBİLİR?

Kişisel bilgilerinize, kısıtlı sayıdaki Abson çalışanı, Abson’un ortak programlar yürüttüğü belirli şirketler ve Abson için ticari faaliyette bulunmak üzere Abson ile sözleşme imzalamış üçüncü şahıslar erişme imkanına sahip olacaktır. Gizliliğin önemi ve müşteri verilerini uygun ve güvenlik bir şekilde nasıl kullanılacağı ve yönetileceği konusunda çalışanlarımız sıkı bir eğitimden geçmektedir. Bunun yanında, Kişisel bilgilerinize erişmesi gereken başka bir şirketle ortak yürütülen bir programa kaydolmanız sırasında Abson, yürürlükteki yasalar tahtında gerekli olması halinde bu erişim için ilk önce rızanızı almaktadır. Tüm bunların yanında, Abson, yüklenicilerinden Kişisel bilgilerinizi gizli tutmasını ve bu bilgileri sadece Abson adına yürütülen görevlerin yerine getirilmesinde kullanılmasını talep etmektedir.

ABSON, KİŞİSEL BİLGİLERİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA PAYLAŞIYOR MU?

Bu Bölümde belirtilen durumların haricinde, Kişisel bilgilerinizin üçüncü şahıslara açıklanmasını istemediğinizi belirtirseniz Abson bilgilerinizi ifşa etmekten kaçınmaktadır. Abson, kişisel bilgilerinizi tercihiniz dışında sadece ticari faaliyetlerimizi yerine getirmemizde bize yardımcı olan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarına açıklayabilir. Abson, söz konusu üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarından Kişisel bilgilerinizi gizli tutmalarını ve sadece Abson’un talimatlarına uygun şekilde ve Abson için yerine getirdikleri görevleri amacıyla kullanmalarını istemektedir. Abson, resmi makamların yasal talebi üzerine veya yasalar uyarınca gerekli olan diğer durumlarda, bu tür bilgi taleplerini yerine getirmek için kişisel bilgilerinizi ifşa etmek hakkını ayrıca saklı tutmaktadır. Buna ilaveten Abson, kişisel verilerinizi yurtdışındaki üçüncü kişiler ile paylaşabilmektedir. Abson’un, ürün hatlarından veya bölümlerinden bir tanesini satması durumunda, kişisel bilgileriniz yürürlükte olan yasalar uyarınca gerekli olan durumlarda izniniz alındıktan sonra alıcı tarafa devredilecek ve böylelikle alıcı tarafın, size bilgi ve hizmet sunmaya devam etmesi sağlanacaktır.

ABSON, KİŞİSEL BİLGİLERİMİ NASIL GÜVENLİK ALTINA ALMAKTADIR?

Kişisel bilgileri derleyen her bir Abson Web Sitesini güvenli hale getirmek Abson’un kurumsal uygulamaları arasında yer almaktadır; bununla birlikte, Internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesi söz konusu değildir. Internet üzerinde kişisel bilgilerinizi iletirken mümkün olan en üst düzey tedbiri almanızı tavsiye ediyoruz. Abson, yetkisiz üçüncü şahısların kişisel bilgilerinize erişim sağlayamayacağı konusunda herhangi bir garanti vermemektedir; bu nedenle, Abson Web Sitelerine bilgilerinizi iletirken, getireceği faydalarla beraber risklerini de tartmanız önemlidir. Ayrıca bu Gizlilik Politikası kapsamındaki Abson Web Siteleri, Abson’un kontrolü dışındaki bir siteye bağlandığınızda ekranınıza bir uyarı mesajı getirecektir; Kişisel bilgilerinizi vermeden önce üçüncü şahıslara ait bu sitelerin gizlilik politikalarını kontrol etmeniz gerekir.

KİŞİSEL BİLGİLERİMİ NASIL DÜZELTEBİLİRİM VEYA MEVCUT MÜŞTERİ KAYITLARINDAN NASIL SİLEBİLİRİM?

Abson, vereceğiniz destek ile kişisel bilgilerinizi daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Bunun yanında, kişisel bilgilerinizi silmemizi, değiştirmemizi veya düzeltmemizi isteyebilirsiniz. İlerideki satırlarda yer alan yollardan bir tanesini kullanarak bizimle irtibata geçebilir ve böylelikle isteklerinizi iletebilirsiniz.

ABSON KİŞİSEL BİLGİLERİ NE KADAR SÜRE BOYUNCA SAKLAMAKTADIR?

Yürürlükte olan yasalar uyarınca uymak zorunda olduğu veriler için geçerli saklama sürelerine tabi olmak koşuluyla, Abson, Kişisel bilgilerinizi yalnızca bunları derlemekteki amacını yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu süre boyunca saklayacaktır.

ABSON İLE İRTİBATA NASIL GEÇEBİLİRİM?

Vermiş olduğunuz Kişisel bilgilerin kapsamı, kullanımı, değiştirilmesi veya silinmesi konularında sorularınızı bize iletmek veya Abson işletmesinden veya belirli bir Abbot programından gelecekte herhangi bir şekilde bir haber veya bildirim almamak arzusundaysanız, ziyaret etmekte olduğunuz Abson Web Sitesindeki “İletişim” linkine tıklayarak veya info@abson.com.tr

Abson’a göndereceğiniz tüm yazışmalarınızda, kayıt için (geçerliyse) kullandığınız e-posta adresinin, hakkında sorularınızın veya endişelerinizin bulunduğu ve Kişisel bilgilerinizi vermiş olduğunuz Abson Web sitelerinin adreslerinin (örneğin Abson.com vs) ve talebinizin ayrıntılı bir açıklamasının yer almasına dikkat edin. Kişisel bilgilerinizin silinmesini veya değiştirilmesini arzu ediyorsanız ve bizimle e-posta üzerinden irtibata geçtiyseniz, e-postanızın konu satırına “Silme Talebi” veya duruma göre “Değişiklik/ Düzeltme Talebi” ifadelerini giriniz. Tüm taleplerinize zamanında cevap verebilmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.

ABSON’UN GİZLİLİK POLİTİKASI’NI GÜNCELLERSE NASIL HABERDAR OLABİLİRİM?

Abson, Gizlilik Politikasında değişiklik yaparsa, bu Gizlilik Politikasının söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş halini siteye koyacaktır ve Gizlilik Politikası’nın üst kısmındaki tarihi güncelleyerek değişiklikleri size bildireceğiz. Yürürlükte olan yasaların garanti altına aldığı haklarınıza halel getirmeksizin, Abson, teknolojik ilerlemeleri, hukuki ve denetim alanlarındaki değişiklikleri ve iyi iş uygulamalarını yansıtacak şekilde işbu Gizlilik Politikası’nı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.


İletişime geçin.

İster uzun süreli derin dondurulmuş depoya isterse yüksek hacimli bir iş makinası soğutmalı dağıtım merkezine ihtiyacınız olsun, Abson'un depolama hizmetleri tüm soğuk tedarik zinciri ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Dönüştürülebilir odalara sahip dondurucu, soğutucu ve kuru depolama, depolama ortamınızı ürününüzün sıcaklık, nem ve aydınlatma gereksinimlerine göre özelleştirmemizi sağlar. 


Tesisimiz, Daha yüksek doğruluk, daha fazla hesap verebilirlik ve daha hızlı verim ile, depodan kasaya kadar en uygun depo işlemleri için tasarlanmıştır. Müşteri tarafından tanımlanan envanter rotasyonunu destekliyoruz. Sistemlerimiz, yerleştirmeyi optimize eder ve depo hareketlerini en aza indirir, böylece daha verimli operasyonlara dönüşerek daha düşük maliyetlere indirgenir.

Bize Ulaşın!

+90 232 853 81 41
info@abson.com.tr

Yazıbaşı Mah. İzmir Aydın Cad.No:37
Torbalı - İZMİR / Türkiye